Podcast Avsnitt 38

Podden på tiden 17 december 2016: Den banala godhetspodden

Podden på tiden har fyllt två år. I senaste utgåvan diskuterar Dopping och Sturmark den egna podden och vad som har uträttats sen starten. Vidare: Om Georg Klein som avled nyligen, en crossover-personlighet. Om godhet som inte leder rätt, apropå Ann Heberleins debattinlägg. Hon myntar begreppet ”den banala godheten”. Står svensk byråkrati för den banala ondskan? Hur ska vi se på Christers obetalda elräkning? Diskrimineringsombudsmannen godtar i vissa sammanhang könsseparerade badtider. Om de moderata migrationsroddarna, Lena Sundströms tv-serie om yttrandefriheten, Facebook och vem som ska ansvara för innehållet och hur vi kan och bör använda vår konsumentmakt.

Visa koder för att baka in på egen sida
  • Du kan baka in detta avsnitt på en egen sida genom följande kod:
  • Du kan baka in alla avsnitt genom följande kod: