Podcast Avsnitt 28

Podden på tiden 01 juni 2016 - Kyrkopodden

Om den pågående granskningen av Svenska kyrkan (krognotor, vidlyftigt resande) och om kyrkans kommunikationschefs nedlåtande bloggpost om sekulärhumanismen och om ärkebiskopens ”womansplaining”. Också resonemang om åsiktskorridoren – finns den och i så fall, vad karaktäriserar den? Vidare om Svt-reportaget om skolans förment ateistiska religionsundervisning. Och så kommentarer till kulturministerns välkomna signal om att statsbidrag inte ska ges till trossamfund som inte står för demokratiska värderingar. Lite om ABF också och om de grundläggande demokratiska värdena.

Visa koder för att baka in på egen sida
  • Du kan baka in detta avsnitt på en egen sida genom följande kod:
  • Du kan baka in alla avsnitt genom följande kod: